ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં 723 જગ્યાઓ પર ભરતી, 2.15 લાખ સુધી મળશે પગાર.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ

ગુજરાત હાઈકોર્ટ: ગુજરાતમાં નોકરી માટે તૈયારી કરતા છાત્રો માટે સૌથી મોટા સમાચાર છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં જુદા જુદા સવર્ગની …

Read more

કેજરીવાલની ગેરંટી ભ્રષ્ટાચારમુક્ત ગુજરાત Kejriwal Ni Guarantee

કેજરીવાલની ગેરંટી ભ્રષ્ટાચારમુક્ત ગુજરાત માટે Kejriwal Ni Guarantee કોઇ પણ સરકારી ઓફિસમાં કામ કરાવવા માટે આપે અહીં-તહીં નહીં જવું …

Read more