ગુજરાતના ખેડુતોને ભાજપના રાજમાં થતા અન્યાય

ગુજરાતના ખેડુતોને ભાજપના રાજમાં થતા અન્યાય માટે આમ આદમી પક્ષની મદદની જરૂર છે. ગુજરાતમાં વરસોથી congress પક્ષ ભાજપ સાથે મળી ને વિકાસના નામે ખેડુતોનું નિકંદન કાઢવા બેઠા છે. ગુજરાત વિધાનસભાની ચુંટણી થોડા મહિનામાં આવે છે અને ખેડુતોના રક્ષણ માટે અવાજ ઉઠાવવાની આ સોનેરી તક આમ આદમી પક્ષ માટે છે. ગુજરાતના ખેડુતોને ભાજપના રાજમાં થતા અન્યાય … Read more

કેજરીવાલની ગેરંટી ભ્રષ્ટાચારમુક્ત ગુજરાત Kejriwal Ni Guarantee

કેજરીવાલની ગેરંટી ભ્રષ્ટાચારમુક્ત ગુજરાત માટે Kejriwal Ni Guarantee કોઇ પણ સરકારી ઓફિસમાં કામ કરાવવા માટે આપે અહીં-તહીં નહીં જવું પડે. દિલ્હીની જેમ એક કોન નંબર જાહેર કરવામાં આવશે. તમારે આ નંબર પર ફોન કરી તમારુ કામ જણાવવાનું રહેશે. તમારું કામ જાણ્યા બાદ તમે કહેલા સમયે એક સરકારી કર્મચારી તમારા ઘરે આવશે અને કામ કરી આપશે. તમારે … Read more