મેક્સિકોની સંસદમાં એલિયનનો મૃતદેહ રાખવામાં આવ્યો, 1000 વર્ષ જૂની લાશ.

મેક્સિકોની સંસદમાં એલિયનનો મૃતદેહ રાખવામાં આવ્યો, 1000 વર્ષ જૂની લાશ. મેક્સિકો સિટીઃ લેટિન અમેરિકન દેશ મેક્સિકોની સંસદમાં એલિયન્સને લઈને એક અસામાન્ય ઘટના જોવા મળી છે.  માનવ સભ્યતાના ઈતિહાસમાં આને નિર્ણાયક…

શા માટે એલિયન વર્લ્ડનું વાતાવરણ ખગોળશાસ્ત્રીઓ માટે આકર્ષક છે?

શા માટે એલિયન વર્લ્ડનું વાતાવરણ ખગોળશાસ્ત્રીઓ માટે આકર્ષક છે? શું આપણે એકલા છીએ?  આ પ્રશ્ન માનવતા જેટલો જ જૂનો છે.  આજે, ખગોળશાસ્ત્રમાં પ્રશ્ન આપણા ગ્રહની બહાર જીવન શોધવા પર ધ્યાન…