સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાએ ગ્રાહકો માટે નવી સુવિધા શરૂ કરી.

સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાએ બિન-નિવાસી ભારતીયો (NRIs) માટે તેની મોબાઇલ એપ્લિકેશન YONO દ્વારા NRE અને NRO ખાતાઓ (બચત અને ચાલુ ખાતા બંને) સરળતાથી ખોલવા માટે ડિજિટલ સુવિધા શરૂ કરી છે.SBIએ…

સપ્ટેમ્બર 2023 માં બેંકો 16 દિવસ માટે બંધ રહેશે, રાજ્ય મુજબની રજાઓની માહિતી.

સપ્ટેમ્બર 2023 માં બેંકો 16 દિવસ માટે બંધ રહેશે, સપ્ટેમ્બર 2023માં બેંકોની રજાઓ: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના હોલીડે કેલેન્ડર અનુસાર સપ્ટેમ્બર 2023માં બેંકો 16 દિવસ બંધ રહેશે. તે યાદ રાખવું…

RBI MPC અપડેટ: બેંકો પાસેથી લોન લેનારાઓ માટે સારા સમાચાર, આખી સિસ્ટમ બદલાશે.

RBI MPC અપડેટ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ( RBI ) ના બેંકોને 19 મે-જુલાઈ 28 ની વચ્ચે ચોખ્ખી માંગ અને સમય જવાબદારીઓ (NDTL) ના 10% પર ઇન્ક્રીમેન્ટલ કેશ રિઝર્વ રેશિયો (CRR)…