દક્ષિણપૂર્વ ઑસ્ટ્રેલિયામાં 520-km વ્યાસનો એસ્ટરોઇડ ખાડો મળ્યો

દક્ષિણપૂર્વ ઑસ્ટ્રેલિયા

દક્ષિણપૂર્વ ઑસ્ટ્રેલિયામાં 520-km વ્યાસનો એસ્ટરોઇડ ખાડો મળ્યો. આપણે બધા એ સિદ્ધાંત વિશે જાણીએ છીએ જે પૃથ્વી પર એસ્ટરોઇડ …

Read more

ભારત જેટપેક સૂટ, પોર્ટેબલ હેલિપેડ ની તૈયારી કરી રહી છે-આર્મી થોડાક સમયમાં વિશિષ્ટ ટેકનો સમાવેશ

જેટપેક સૂટ

ડ્રોન અને જેટપેક સૂટથી લઈને ચોકસાઇ માર્ગદર્શિત યુદ્ધાભ્યાસ, રોબોટિક ખચ્ચરથી લઈને પોર્ટેબલ હેલિપેડ સુધી, સેનાએ વિશિષ્ટ તકનીકો અને …

Read more

યુક્લિડ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ થી બ્રહ્માંડની ખોજ શરૂ કરી.

યુક્લિડ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ

યુક્લિડ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ થી બ્રહ્માંડની ખોજ શરૂ કરી.  સ્પેસએક્સે યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સીની યુક્લિડ વેધશાળાને તેના અંતિમ ગંતવ્ય 1 …

Read more

કેમ સસ્તું ક્રૂડ તેલ તમારા વાહન માટે શારૂ હોતુ નથી-ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડા

ક્રૂડ ઓઈલ

કેમ સસ્તું ક્રૂડ તેલ તમારા વાહન માટે શારૂ હોતુ નથી-ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડા  છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વૈશ્વિક …

Read more