મોબાઈલ સહાય યોજના
મોબાઈલ સહાય યોજના (mobile sahay yojana):એ એક નવીન યોજના છે જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને સ્માર્ટફોનની ખરીદી માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતોને તેમના સ્માર્ટફોન દ્વારા નવીનતમ કૃષિ માહિતી, હવામાન અપડેટ્સ, બજાર કિંમતો અને અન્ય સંબંધિત માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે, જેનાથી તેમની ઉત્પાદકતા અને આવકમાં વધારો થાય છે.
મોબાઈલ સહાય યોજના
મોબાઈલ સહાય યોજના (mobile sahay yojana): સરકાર સ્માર્ટફોનની કિંમતના 40% ની સબસિડી આપે છે, વધુમાં વધુ રૂ. 6,000 છે. બાકીનો 60% ખર્ચ ભોગવવાના રહ છે. યોજના માટે પાત્ર બનવા માટે,તેમની પાસે માન્ય આધાર કાર્ડ, બેંક ખાતું અને મોબાઇલ નંબર હોવો આવશ્યક છે. અને ખેડૂતોએ કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગમાં નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે.
 મોબાઈલ સહાય યોજના વચેટિયાઓ પર ખેડૂતોની અવલંબન ઘટાડવા અને તેમને ખરીદદારો સાથે સીધા જોડાવા માટે સક્ષમ બનાવવા તરફનું એક પગલું છે. આનાથી ખેડૂતોને તેમના પાક માટે વધુ સારા ભાવ મળે છે, જેનાથી નફો વધે છે. આ યોજના ખેડૂતોને તેમની ખેતીની પ્રવૃત્તિઓ અંગે માહિતગાર નિર્ણયો લેવા સક્ષમ બનાવે છે, જે ઉત્પાદકતા અને આવકમાં વધારો કરે છે.
 મોબાઈલ સહાય યોજના એ એક નોંધપાત્ર પહેલ છે જે ખેડૂતોને નવીનતમ માહિતી અને ટેકનોલોજી સુધી પહોંચવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. આ યોજના ગુજરાતમાં કૃષિ ક્ષેત્રમાં પરિવર્તન લાવવાની અને રાજ્યના ખેડૂતોના જીવનમાં સુધારો લાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.

          (mobile sahay yojana) મોબાઈલ સહાય યોજના 2023

યોજનાનું નામ Khedut Mobile Sahay Yojana
દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલ છે. ગુજરાત સરકાર
ઉદ્દેશ્ય સ્માર્ટફોનની ખરીદી માટે ખેડૂતોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવી
સબસિડીની રકમ સ્માર્ટફોનની કિંમતના 40%, વધુમાં વધુ રૂ. 6,000 છે
યોગ્યતાના માપદંડ આધાર કાર્ડ, બેંક એકાઉન્ટ અને મોબાઈલ નંબર સાથે નોંધાયેલ ખેડૂતો
અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન અથવા નજીકના ઈ-ગ્રામ કેન્દ્ર દ્વારા
જરૂરી દસ્તાવેજો આધાર કાર્ડ, બેંક ખાતાની વિગતો અને ખેડૂત તરીકે નોંધણીનો પુરાવો
અરજી કરવા માટેની તારીખ 16/09/2023 થી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે.
સત્તાવાર વેબસાઇટ ikhedut.gujarat.gov.in

(mobile sahay yojana) મોબાઈલ સહાય યોજનાનો હેતુ

 Mobile Sahay Yojanaનો ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતોને સ્માર્ટફોનની ખરીદી માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનો છે. આ યોજના ખેડૂતોને તેમના સ્માર્ટફોન દ્વારા કૃષિ પ્રણાલીઓ, હવામાન અપડેટ્સ, બજાર કિંમતો અને અન્ય સંબંધિત માહિતી પર નવીનતમ માહિતી મેળવવા માટે સક્ષમ બનાવે છે, જેનાથી તેમની ઉત્પાદકતા અને આવકમાં વધારો થાય છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતોને ખરીદદારો સાથે સીધા જોડાવા માટે સક્ષમ બનાવવાનો પણ છે.
  • મોબાઈલ સહાય યોજના પાત્રતા માપદંડ
  • ખેડૂત ગુજરાતનો નાગરિક હોવો જોઈએ.
  • લાભાર્થી જમીન ધરાવતો હોવો જોઈએ.
  • ખેડૂત એક કરતા વધારે ખાતા ધારક હોય તો પણ 1 વાર જ મોબાઈલ ખરીદી માટે સહાય મળવા પાત્ર છે.
  • સંયુક્ત ખાતા ધારક ના કિસ્સામાં ikhedut 8-A મા દર્શાવેલ ખાતેદાર પૈકી એક ને લાભ મળવા પાત્ર છે.
ખેડૂત મોબાઈલ સહાય યોજના માટે પાત્ર બનવા માટે, ખેડૂતોએ કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગમાં નોંધણી કરાવવી જોઈએ અને તેમની પાસે માન્ય આધાર કાર્ડ, બેંક ખાતું અને મોબાઈલ નંબર હોવો જોઈએ. આ યોજના ગુજરાત રાજ્યના તમામ ખેડૂતો માટે ખુલ્લી છે, તેમની આવકના સ્તર, જાતિ અથવા ધર્મને ધ્યાનમાં લીધા વિના.

(mobile sahay yojana) મોબાઈલ સહાય યોજના ના લાભો

મોબાઈલ સહાય યોજના ખેડૂતોને તેમના સ્માર્ટફોન દ્વારા કૃષિ પદ્ધતિઓ, હવામાન અપડેટ્સ, બજાર કિંમતો અને અન્ય સંબંધિત માહિતીની સમયસર માહિતી પ્રદાન કરે છે. આ માહિતી ખેડૂતોને તેમની ખેતીની પ્રવૃત્તિઓ અંગે માહિતગાર નિર્ણયો લેવા સક્ષમ બનાવે છે, જે ઉત્પાદકતા અને આવકમાં વધારો કરે છે. આ યોજના ખેડૂતોને ખરીદદારો સાથે સીધા જોડાવા માટે પણ સક્ષમ બનાવે છે, જેનાથી મધ્યસ્થીઓ પરની તેમની નિર્ભરતા ઓછી થાય છે અને તેમનો નફો વધે છે.

Khedut Mobile Sahay Yojana માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

Khedut Mobile Sahay Yojana માટે અરજી કરવા માટે, ખેડૂતો પાસે માન્ય આધાર કાર્ડ, બેંક ખાતાની વિગતો અને ખેડૂત તરીકે નોંધણીનો પુરાવો હોવો આવશ્યક છે. આ દસ્તાવેજો ખેડૂતની પાત્રતા ચકાસવા અને સબસિડીની રકમ સીધી ખેડૂતના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર થાય તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂરી છે.

 Mobile Sahay Yojana હેઠળ ખરીદીના નિયમો

 મોબાઈલ સહાય યોજના હેઠળ, ખેડૂતો ગુજરાત રાજ્યમાં કોઈપણ અધિકૃત ડીલર પાસેથી સ્માર્ટફોન ખરીદી શકે છે. સરકાર સ્માર્ટફોનની કિંમતના 40% સબસિડી આપે છે, મહત્તમ રૂ. સુધી. 6,000 છે. બાકીનો 60% ખર્ચ ખેડૂત ભોગવે છે.

 Mobile Sahay Yojana 2023 કેવી રીતે ઓનલાઇન અરજી કરવી

 Mobile Sahay Yojana માટે ઓનલાઈન અથવા નજીકના ઈ-ગ્રામ કેન્દ્ર દ્વારા અરજી કરી શકે છે. ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે, ખેડૂતો યોજનાની અધિકૃત વેબસાઈટની મુલાકાત લઈ શકે છે અને અરજી ફોર્મ ભરી શકે છે. ખેડૂતે આધાર કાર્ડ, બેંક ખાતાની વિગતો અને ખેડૂત તરીકે નોંધણીનો પુરાવો સહિત તમામ જરૂરી વિગતો પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે. અરજીની ચકાસણી કરવામાં આવશે, અને મંજૂરી મળ્યા બાદ સબસિડીની રકમ સીધી ખેડૂતના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.
 Mobile Sahay Yojana GR Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *