વિશ્વ અપનાવી રહ્યું છે કેજરીવાલ મોડલ

વિશ્વ અપનાવી રહ્યું છે કેજરીવાલ મોડલ અને મહાભ્રષ્ટ ભાજપ આ સુવિધાણે મફતની રેવડી નામ આપી રહી છે સ્પેન સરકારે નીસુલ્ક ટ્રેન મુસાફરી ની કરી જાહેરાત બ્રિટન સરકારે નિશુલ્ક વીજળીની કરી જાહેરાત. કેજરીવાલ મોડલ દિલ્લીના કેજરીવાલ મોડલ ની ચર્ચા દેશ વિદેશમાં ગુજતી થઈ છે જેના કારણે ગુજરાત ની ભારતીય જનતા પાર્ટી ની અંદર ડર નો માહોલ … Read more