ભારતીય માટે યુએસ ગ્રીન કાર્ડનો 195 વર્ષનો બેકલોગ ઉકેલવા વિનંતી કરી :Joe biden

ભારતીય

ભારતીય માટે યુએસ ગ્રીન કાર્ડનો 195 વર્ષનો બેકલોગ ઉકેલવા વિનંતી કરી :Joe biden   વોશિંગ્ટન: અમેરિકી ધારાશાસ્ત્રીઓના એક જૂથે …

Read more