ભારતના વિદ્યાર્થીઓને અમેરિકાએ દેશનિકાલ કર્યા. જાણો શું થયુ હશે.

ભારતના વિદ્યાર્થીઓને અમેરિકાએ દેશનિકાલ કર્યા. જાણો શું થયુ હશે. અઠવાડિયા દરમિયાન માસ્ટર કોર્સ માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં આવેલા સોળ તેલુગુ વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાર્થી અને એક્સચેન્જ વિઝિટર પ્રોગ્રામ મુજબ વિઝા દસ્તાવેજીકરણ અને પ્રવેશ…