વેનેડિયમ

વેનેડિયમ: ગુજરાતના ઉત્તર-પશ્ચિમ વિસ્તારમાં ભાવનગર જિલ્લા તેમ જ સુરત જિલ્લા વચ્ચે આવેલા ખંભાતના અખાત માંથી દુર્લભ ધાતુ મળી આવી છે. ભારતીય ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણ (GSI)ને તે ખંભાતના અખાતમાંથી એકત્રિત કરવામાં આવેલા કાંપના નમૂનાઓમાં વેનેડિયમ જોવા મળ્યું છે.

વેનેડિયમ
ખંભાતના અખાતમાં, તે ટાઇટેનોમેગ્નેટાઇટ નામના ખનિજમાં મળી આવ્યું છે, જે પીગળેલા લાવા ઝડપથી ઠંડો થવા પર રચાય છે. સંરક્ષણ અને એરોસ્પેસ જેવા વ્યૂહાત્મક ક્ષેત્રો માટે વેનેડિયમ એક મહત્વપૂર્ણ કાચો માલ છે.

વેનેડિયમ ધરાવતા ટાઇટેનિયમ અને એલ્યુમિનિયમના એલોયનો ઉપયોગ જેટ એન્જિનના ઘટકો અને હાઇ-સ્પીડ એરફ્રેમ્સમાં થાય છે. આ ઉપરાંત, આ ધાતુનો ઉપયોગ ઊર્જા સંગ્રહ અને મહત્વપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકો બનાવવામાં પણ થાય છે.

તેનો ઉપયોગ એલોય બનાવવા માટે થાય છે જે કાટ, વસ્ત્રો અને ઊંચા તાપમાને પ્રતિરોધક હોય છે. તેનો ઉપયોગ વેનેડિયમ રેડોક્સ ફ્લો બેટરી બનાવવા માટે પણ થાય છે, જે મોટા પાયે ઊર્જા સંગ્રહ માટે ઉપયોગી છે. આ ધાતુની હાજરીના નિશાન અત્યાર સુધી અરુણાચલ પ્રદેશ, કર્ણાટક, ઓડિશા અને મહારાષ્ટ્રમાં મળી આવ્યા છે.

સંરક્ષણ અને એરોસ્પેસ માટે એક મહત્વપૂર્ણ કાચો માલ

સંરક્ષણ અને એરોસ્પેસ જેવા વ્યૂહાત્મક ક્ષેત્રો માટે વેનેડિયમ એક મહત્વપૂર્ણ કાચો માલ છે. વેનેડિયમ ધરાવતા ટાઇટેનિયમ અને એલ્યુમિનિયમના એલોયનો ઉપયોગ જેટ એન્જિનના ઘટકો અને હાઇ-સ્પીડ એરફ્રેમ્સમાં થાય છે. આ ઉપરાંત, આ ધાતુનો ઉપયોગ ઊર્જા સંગ્રહ અને મહત્વપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકો બનાવવામાં પણ થાય છે. તેનો ઉપયોગ એલોય બનાવવા માટે થાય છે જે કાટ, વસ્ત્રો અને ઊંચા તાપમાને પ્રતિરોધક હોય છે. તેનો ઉપયોગ વેનેડિયમ રેડોક્સ ફ્લો બેટરી બનાવવા માટે પણ થાય છે, જે મોટા પાયે ઊર્જા સંગ્રહ માટે ઉપયોગી છે. આ ધાતુની હાજરીના નિશાન અત્યાર સુધી અરુણાચલ પ્રદેશ, કર્ણાટક, ઓડિશા અને મહારાષ્ટ્રમાં મળી આવ્યા છે. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *