ફોરેસ્ટગાર્ડ ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે હેતુ લક્ષી પ્રશ્ન પાર્ટ-11

રામાયણ અનુસાર રામના દાદાનું નામ શું હતું ?

જવાબ

અજ

એવો કયો એકમાત્ર ખંડ છે જ્યાં ગ્લેશિયર નથી ?

જવાબ

ઓસ્ટ્રેલીયાઅજ

બ્રિટીશ જહાજ ટાઈટેનિક કયા સમુદ્રમાં ડૂબેલ

જવાબ

એટલાન્ટિકમહાસાગર

ભારતના કયા ઉદ્યોગપતિએ કરાચી અને મુંબઈ વચ્ચે પ્રથમ વ્યવસાયિક ઉડ્ડયન કરેલ ?

જવાબ

જે.આર.ડી.ટાટા

ભારતનો કયો બંધ બૌદ્ધ તત્વજ્ઞાનીના નામ પર છે ?

જવાબ

નાગાર્જુન સાગર

મોતીચુર લાડુની મુખ્ય સામગ્રી શું છે ?

જવાબ

બેસન

બંધારણના કયા સુધારા દ્વારા સમાજવાદી શબ્દ જોડવામાં આવ્યો ?

જવાબ

42મા

મૈથિલી ભાષા કયા રાજ્યમાં બોલાય છે ?

જવાબ

બિહાર

પંડિત બ્રીજ મોહનનાથ મિશ્રાને કયા ઉપનામથી સારી રીતે ઓળખવામાં આવે છે ?

જવાબ

બીરજુ મહારાજ