ફોરેસ્ટગાર્ડ ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે હેતુ લક્ષી પ્રશ્ન પાર્ટ-13

વડાપાઉં કયા રાજ્યની પસંદગીની વાનગી છે ?

જવાબ

મહારાષ્ટ્ર

એમીલી શેનકિલ કયા ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીનાં પત્ની હતાં ?

જવાબ

સુભાષચંદ્ર બોઝ

એવરેસ્ટ શિખર પર ચઢનાર પ્રથમ મહિલા કોણ હતી ?

જવાબ

જુન્કા તાબેંઈ

લક્ષ્મી માતાજીની છબીવાળો લોગો કઈ બેંકનો છે ?

જવાબ

દેના બેંક

‘કનેક્ટિંગ પીપલ’ ટેગ લાઈન કઈ કંપનીની છે ?

જવાબ

નોકિયા

પાણીનું વરાળમાં રૂપાંતર શું કહેવાય છે ?

જવાબ

ભૌતિક પરિવર્તન

ટિટાઘર કયા ઉદ્યોગ માટે જાણીતું છે ?

જવાબ

કાગળ

ત્રિચી શહેર કઈ નદીના કિનારે છે

જવાબ

કાવેરી

મેઘધનુષમાં કયો રંગ હોતો નથી ?

જવાબ

ગુલાબી