પોલ્યુશન સર્ટિફિકેટ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવા માટેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પદ્ધતિ

આ આર્ટિકલ ની અંદર પોલ્યુશન સર્ટિફિકેટ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવા માટેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પદ્ધતિ વિશે જાણીશું ઘણા ફરજિયાત દસ્તાવેજો છે (જેમ કે કાર વીમા પ્રમાણપત્ર) જે તમારે ભારતમાં કાયદેસર રીતે વાહન ચલાવવા/સવારી કરવા માટે જરૂરી છે, અને PUC પ્રમાણપત્ર તેમાંથી એક છે.

ભારતમાં દરેક મોટર વાહને મોટર વાહન અધિનિયમના નિયમો અને નિયમોનું પાલન કરવા માટે PUC ટેસ્ટમાંથી પસાર થવું અને ક્લિયર કરવું જરૂરી છે.

પોલ્યુશન સર્ટિફિકેટ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ
           પોલ્યુશન સર્ટિફિકેટ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ

જો તમને વિગતો જોઈતી હોય, તો આગળ વાંચો, કારણ કે આ લેખ વાહન પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર અને વાહનો માટે PUC પ્રમાણપત્ર મેળવવાની પ્રક્રિયામાં ઊંડી સમજ આપે છે.

Table of Contents

પોલ્યુશન અંડર કંટ્રોલ (PUC) પ્રમાણપત્ર શું છે?

PUC પ્રમાણપત્રનો અર્થ “પોલ્યુશન અંડર કંટ્રોલ સર્ટિફિકેટ” (સંપૂર્ણ સ્વરૂપ) છે.

તે ભારતમાં દરેક વાહન માલિક માટે ફરજિયાત દસ્તાવેજ છે. આ પ્રમાણપત્ર જણાવે છે કે તમે કાયદેસર રીતે ભારતમાં પર્યાવરણીય ધોરણોને પૂર્ણ કરવાના સંદર્ભમાં વાહન ચલાવી/ચાલી શકો છો.

બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તે એક માન્યતા દસ્તાવેજ છે જે જણાવે છે કે વાહનનું ઉત્સર્જન સ્તર સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત અનુમતિપાત્ર સ્તરોની અંદર છે.

PUC પ્રમાણપત્ર દેશભરના અધિકૃત ઉત્સર્જન પરીક્ષણ કેન્દ્રો દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે.

ઉત્સર્જન પરીક્ષણ પ્રમાણપત્ર જારી કરવામાં વાહનના એક્ઝોસ્ટ ગેસની સંપૂર્ણ તપાસનો સમાવેશ થાય છે, અને પરીક્ષણ પરિણામો વાહન પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્રમાં ઉલ્લેખિત છે.

PUC પ્રમાણપત્ર કેવી રીતે મેળવવું

તમારા ફોર-વ્હીલર અથવા ટુ-વ્હીલર માટે PUC પ્રમાણપત્ર મેળવવાની આ રીતો છે.

 • ઑફલાઇન: ઉત્સર્જન પરીક્ષણ કેન્દ્રની મુલાકાત લઈને

 • ઓનલાઈન: વાહન (પરિવહન) પોર્ટલ દ્વારા

PUC પ્રમાણપત્ર ઑફલાઇન કેવી રીતે મેળવવું

વાહન પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર ઑફલાઇન મેળવવા માટેના પગલાં અહીં છે.

 • પગલું 1: તમારા વાહન (ટુ-વ્હીલર/ફોર-વ્હીલર) ને નજીકના ઉત્સર્જન પરીક્ષણ કેન્દ્ર પર લઈ જાઓ.

 • પગલું 2: પરીક્ષણ કેન્દ્ર ઓપરેટર વાહનના એક્ઝોસ્ટ પાઇપની અંદર પરીક્ષણ ઉપકરણ મૂકીને એક્ઝોસ્ટ ઉત્સર્જનનું વિશ્લેષણ કરશે.

 • પગલું 3: ઓપરેટર ઉત્સર્જન રીડિંગ્સ સાથે PUC પ્રમાણપત્ર જનરેટ કરશે.

 • પગલું 4: લાગુ ફી ચૂકવો અને પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર એકત્રિત કરો.

તમે નીચેના સ્થળોએ PUC પ્રમાણપત્ર મેળવી શકો છો.

 • ઉત્સર્જન પરીક્ષણ કેન્દ્રો સાથે દેશભરમાં ફ્યુઅલ સ્ટેશન.

 • કોમ્પ્યુટરાઈઝડ પરીક્ષણ સાધનો સાથે અધિકૃત ઉત્સર્જન પરીક્ષણ કેન્દ્રો.

 • લાઇસન્સવાળા એકલ ઉત્સર્જન પરીક્ષણ કેન્દ્રો.

પોલ્યુશન સર્ટિફિકેટ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ

ઓનલાઈન PUC પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેનાં પગલાં અહીં છે.

 • પગલું 1: પરીવાહન વેબસાઈટના વાહન પોર્ટલની મુલાકાત લો .

 • પગલું 2: “PUC પ્રમાણપત્ર” પર ક્લિક કરો.

 • પગલું 3: વાહન નોંધણી નંબર, ચેસીસ નંબર (છેલ્લા પાંચ અક્ષરો) અને ચકાસણી કોડ દાખલ કરો.

 • પગલું 4: “PUC વિગતો” પર ક્લિક કરો.

 • પગલું 5: પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર પ્રિન્ટ અથવા ડાઉનલોડ કરો.

નોંધ કરો કે તમે ઉપરોક્ત પગલાંને અનુસરીને માત્ર હાલનું (સક્રિય પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર) PUC પ્રમાણપત્ર મેળવી શકો છો. તમે નવા પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર માટે ઓનલાઈન રિન્યૂ કે અરજી કરી શકતા નથી.

PUC પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે ઉત્સર્જન પરીક્ષણ પ્રક્રિયા શું છે?

નીચેના પગલાં PUC પ્રમાણપત્ર આપવા માટે વાહન ઉત્સર્જન પરીક્ષણમાં સામેલ પ્રક્રિયાને સમજાવશે. તે એક સરળ પ્રક્રિયા છે જે માત્ર થોડી મિનિટો લે છે.

 • પગલું 1: તમારા વાહનને ઉત્સર્જન પરીક્ષણ કેન્દ્ર પર લઈ જાઓ અને ઉત્સર્જન પરીક્ષણ ઉપકરણ ઑપરેટર દ્વારા જણાવવામાં આવેલી સૂચનાઓ અનુસાર વાહનને સ્થાન આપો. 

 • પગલું 2: પરીક્ષણ કેન્દ્ર ઓપરેટર એક્ઝોસ્ટ પાઇપની અંદર એક ઉપકરણ દાખલ કરશે.

 • પગલું 3: તમારું વાહન શરૂ કરો અને એન્જિનને ફરી વળો જેથી ઉપકરણ એક્ઝોસ્ટ ઉત્સર્જનનું વિશ્લેષણ કરી શકે.

 • પગલું 4: ઉપકરણ કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર રીડિંગ્સ પ્રદર્શિત કરશે.

 • પગલું 5: ઓપરેટર તમારા વાહનની નોંધણી પ્લેટના ચિત્ર પર ક્લિક કરશે અને PUC પ્રમાણપત્ર જનરેટ કરશે.

 • પગલું 6: ફી ચૂકવો અને પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર એકત્રિત કરો.

તમારું PUC પ્રમાણપત્ર કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું

‘PUC પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ’ પ્રક્રિયા સરળ બની છે, સત્તાવાર વાહન પોર્ટલનો આભાર. પોલ્યુશન સર્ટિફિકેટ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવા માટે તમે નીચેના સ્ટેપ્સ ફોલો કરી શકો છો.

 • પગલું 1: વાહન પોર્ટલની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો .

 • પગલું 2: ટોચના મેનુ બારમાંથી “PUC પ્રમાણપત્ર” પર ક્લિક કરો.

 • પગલું 3: વાહન નોંધણી નંબર, ચેસીસ નંબર (છેલ્લા પાંચ અક્ષરો) અને સુરક્ષા કોડ જેવી વિગતો દાખલ કરો.

 • પગલું 4: “PUC વિગતો” બટન પર ક્લિક કરો.

 • પગલું 5: આગલું પૃષ્ઠ PUC પ્રમાણપત્ર વિગતો દર્શાવશે. તમે પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ અથવા પ્રિન્ટ કરી શકો છો.

પોલ્યુશન અંડર કંટ્રોલ (PUC) પ્રમાણપત્ર શુલ્ક

બાઇક/કાર PUC ચાર્જ ઇંધણ અને વાહનના પ્રકારો પર આધારિત છે.

કાર/બાઈક પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્રની કિંમત રૂ. થી લઈને રૂ. 60 થી રૂ. 100 , વાહનના પ્રકાર અને ઇંધણના પ્રકાર પર આધાર રાખીને. ઉપરાંત, PUC પ્રમાણપત્રની કિંમત એક રાજ્યથી બીજા રાજ્યમાં બદલાઈ શકે છે.

તમારા PUC પ્રમાણપત્રની સ્થિતિ ઑનલાઇન કેવી રીતે તપાસવી

PUC સ્ટેટસ ઓનલાઈન ચેક કરવું ઝડપી, સરળ અને સીધું છે. પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન તપાસવા માટે તમારે ફક્ત ઇન્ટરનેટ-સક્ષમ સ્માર્ટફોન અથવા કમ્પ્યુટરની જરૂર છે. PUC વિગતો ઓનલાઈન તપાસવા માટે નીચે દર્શાવેલ પગલાં અનુસરો.

 • પગલું 1: પરિવહન વેબસાઇટ દ્વારા વાહન પોર્ટલની મુલાકાત લો .

 • પગલું 2: “PUC પ્રમાણપત્ર” પસંદ કરો.

 • પગલું 2: તમારા વાહનનો નોંધણી નંબર અને ચેસીસ નંબર દાખલ કરો.

 • પગલું 3: આગલા પૃષ્ઠ પર, તમે તમારા PUC પ્રમાણપત્રની સ્થિતિ જોઈ શકો છો.

શું તમે તમારું PUC પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન રિન્યુ કરી શકો છો?

જો તમે PUC ઓનલાઈન રિન્યૂ કરવા માગો છો, તો તમારે એ હકીકતથી વાકેફ હોવું જોઈએ કે પ્રક્રિયા ઓનલાઈન પૂર્ણ થઈ શકતી નથી.

પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર રિન્યૂ કરવા માટે તમારા વાહનને ઉત્સર્જન પરીક્ષણમાંથી પસાર થવું આવશ્યક છે. અને તે થાય તે માટે, તમારે વાહનને નજીકના ઉત્સર્જન પરીક્ષણ કેન્દ્ર પર લઈ જવું જોઈએ.

આથી, PUC રિન્યુઅલ ઓનલાઈન શક્ય નથી.

RTO માન્ય PUC કેન્દ્રો કેવી રીતે શોધવી

તમે પરિવર્તન ઓનલાઈન પોર્ટલ દ્વારા સરળતાથી આરટીઓ દ્વારા માન્ય PUC કેન્દ્રો ઓનલાઈન શોધી શકો છો. અહીં તેના માટે પગલાંઓ છે. 

 • પગલું 1: પરીવાહના વાહન ઓનલાઈન પોર્ટલ પર લોગ ઓન કરો .

 • સ્ટેપ 2: ટોપ મેનુ બારમાંથી “PUC સેન્ટર લિસ્ટ” પર ક્લિક કરો.

પગલું 3: RTO દ્વારા માન્ય વાહન પ્રદૂષણ પરીક્ષણ કેન્દ્રોની સૂચિ જોવા માટે ડ્રોપ-ડાઉન સૂચિમાંથી ‘રાજ્ય અને કાર્યાલય’ પસંદ કરો.

ભારતમાં PUC પ્રમાણપત્ર શા માટે ફરજિયાત છે?

વાહનનું ઉત્સર્જન સ્તર પ્રદૂષણના ધોરણોનું પાલન કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે ભારતમાં PUC પ્રમાણપત્ર ફરજિયાત છે. દરેક મોટર વાહન (બે/ત્રણ/ફોર-વ્હીલર્સ) પાસે પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર હોવું આવશ્યક છે, ઇંધણના પ્રકારને ધ્યાનમાં લીધા વગર.

મોટર વાહન અધિનિયમ, 1988 જણાવે છે કે તમારા વાહનને કાયદેસર રીતે રસ્તાઓ પર ચલાવવા માટે વાહનો માટેનું પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર ફરજિયાત દસ્તાવેજ છે.

તે એક આવશ્યક દસ્તાવેજ છે કારણ કે તે વાહન દ્વારા ઉત્પાદિત કાર્બન ઉત્સર્જનની માત્રા નક્કી કરે છે, જે વધતા હવા પ્રદૂષણમાં મુખ્ય ફાળો આપનારા પરિબળોમાંનું એક છે.

ભારતમાં PUC નિયમો અને વિનિયમો

અહીં વાહનો માટેના પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્રો સંબંધિત નિયમો અને નિયમો છે. નોંધ કરો કે આ ફેરફારોને આધીન છે.

 • મોટર વાહન અધિનિયમ, 1988 ના નિયમ 115 (2) હેઠળ વાહનો માટે અનુમતિપાત્ર ઉત્સર્જન સ્તર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.

 • પ્રદૂષણના સ્તરને નિયંત્રણમાં રાખવા સરકારના નિર્દેશો અનુસાર વાહનો માટે સ્વીકાર્ય ઉત્સર્જન સ્તર નિયમિતપણે બદલાતા રહે છે.

 • ARAI (ઓટોમોટિવ રિસર્ચ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા) વાહન એક્ઝોસ્ટ ઉત્સર્જન, મર્યાદા અને અપડેટ કરેલા નિયમોની તપાસ કરવા સંબંધિત નિર્દેશો બહાર પાડે છે.

 • PUC ધોરણો અને પ્રમાણપત્રનું ફોર્મેટ સમગ્ર દેશમાં સમાન રહે છે.

 • જો વાહન PUC પરીક્ષણમાં નિષ્ફળ જાય (ઉત્સર્જન સ્તર અનુમતિપાત્ર સ્તર કરતાં વધી જાય), તો પરીક્ષણ કેન્દ્ર અસ્વીકાર સ્લિપ જારી કરી શકે છે.

 • પ્રદૂષણના ધોરણોનું પાલન ન કરવાના સંજોગોમાં, નોંધણી અધિકારી માન્ય પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત ન કરે ત્યાં સુધી વાહનની આરસી (નોંધણી પ્રમાણપત્ર) અને અન્ય કોઈપણ પરમિટ (લેખિતમાં નોંધાયેલા કારણો સાથે) સસ્પેન્ડ કરી શકે છે.

PUC પ્રમાણપત્રની સામગ્રી

પોલ્યુશન અંડર કંટ્રોલ સર્ટિફિકેટમાં નીચેની વિગતો શામેલ છે.

 • PUC પ્રમાણપત્ર સીરીયલ નંબર

 • વાહનની વિગતો (નોંધણી નંબર)

 • ઉત્સર્જન પ્રમાણપત્ર પરીક્ષણની તારીખ

 • વાહન પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્રની માન્યતા

 • ઉત્સર્જન પરીક્ષણ રીડિંગ્સ

તમારું PUC પ્રમાણપત્ર કેટલા સમય માટે માન્ય છે?

પોલ્યુશન અંડર કંટ્રોલ સર્ટિફિકેટની માન્યતા મર્યાદિત છે, અને તે નવા અને જૂના વાહનો માટે અલગ-અલગ છે. ભારતમાં PUC પ્રમાણપત્રની માન્યતા વિશે અહીં વધુ વિગતો છે.

 • કાર માટે PUC વેલિડિટી: નવી કારની PUC વેલિડિટી 1 વર્ષની છે. તે સમયગાળા પછી; તમારે દર 6 મહિને પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર રિન્યુ કરાવવાની જરૂર છે.

 • બાઇક માટે PUC માન્યતા: નવી બાઇક માટે પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્રની માન્યતા 1 વર્ષની છે. એકવાર તમે તે સમયગાળો પાર કરી લો તે પછી, નવીકરણ કરેલ PUC પ્રમાણપત્ર 6 મહિના માટે માન્ય છે.

નવી કાર માટે પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર (પરવાનગીપાત્ર સ્તરો)

મોટર વ્હીકલ એક્ટ મુજબ નવી કાર માટે પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર આવશ્યક છે. ભારતમાં કાયદેસર રીતે વાહન ચલાવવા માટે તે ફરજિયાત દસ્તાવેજ છે. નવી કાર માટે PUC નિયમો (પરવાનગીપાત્ર સ્તરો) વિશે જાણવા માટે તમે નીચેના કોષ્ટકનો સંદર્ભ લઈ શકો છો.

વાહનનો પ્રકાર કાર્બન મોનોક્સાઇડ (% માં) હાઇડ્રોકાર્બન (PPM માં)
BS6 અને BS4 ફોર-વ્હીલર્સ (CNG/LPG) 0.3 200
BS6 અને BS4 ફોર વ્હીલર્સ (પેટ્રોલ) 0.3 200

નવી બાઇક માટે પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર (પરવાનગીપાત્ર સ્તરો)

મોટર વ્હીકલ એક્ટના નિયમો અને નિયમો અનુસાર નવી બાઇક માટે PUC પ્રમાણપત્ર ફરજિયાત છે. ટુ-વ્હીલર પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્રો માટેના ધોરણો (પરવાનગીપાત્ર સ્તરો) વિશે જાણવા માટે તમે નીચેના કોષ્ટકમાંથી જઈ શકો છો.

વાહનનો પ્રકાર કાર્બન મોનોક્સાઇડ (% માં) હાઇડ્રોકાર્બન (PPM માં)
BS6 ટુ-વ્હીલર/થ્રી-વ્હીલર્સ (CNG/LPG) 0.5 500
BS6 ટુ-વ્હીલર્સ/થ્રી-વ્હીલર્સ (પેટ્રોલ) 0.5 500

ડીઝલ વાહનો માટે પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર (પરવાનગીપાત્ર સ્તરો)

ડીઝલ વાહનોનું ઉત્સર્જન પરીક્ષણ પેટ્રોલ વાહનોથી અલગ છે. તેથી, ડીઝલ વાહનો માટે પીયુસીના નિયમો થોડા અલગ છે. ડીઝલ ઇંધણ પર ચાલતા વાહનો માટે પ્રદૂષણ પરીક્ષણ ધોરણો (પરવાનગીના સ્તરો) વિશે અહીં વિગતો છે.

પરીક્ષણનો પ્રકાર પ્રકાશ શોષણ ગુણાંક હાર્ટ્રીજ એકમોમાં મહત્તમ ધુમાડાની ઘનતા
BS4 ડીઝલ વાહનોનું મફત પ્રવેગક પરીક્ષણ (કુદરતી રીતે એસ્પિરેટેડ અને ટર્બોચાર્જ્ડ એન્જિન) 1.62 50
પ્રી-બીએસ 4 ડીઝલ વાહનોનું મફત પ્રવેગક પરીક્ષણ (કુદરતી રીતે એસ્પિરેટેડ અને ટર્બોચાર્જ્ડ એન્જિન) 2.45 65

જૂના વાહનો (કાર, બાઇક અને થ્રી વ્હીલર) માટે પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર

કાર, બાઇક અને થ્રી-વ્હીલર સહિતના જૂના વાહનો માટે પીયુસી ધોરણો (પરવાનગીપાત્ર સ્તરો) સંબંધિત વિગતો અહીં છે.

વાહનનો પ્રકાર કાર્બન મોનોક્સાઇડ (% માં) હાઇડ્રોકાર્બન (PPM માં)
BS2 ફોર-વ્હીલર્સ (પેટ્રોલ) 3 1,500
BS3 ફોર વ્હીલર્સ (પેટ્રોલ) 0.5 750
31 માર્ચ, 2000 ના રોજ અથવા તે પહેલાં ઉત્પાદિત ટુ/ફોર-સ્ટ્રોક ટુ/થ્રી-વ્હીલર 4.5 9,000 છે
31 માર્ચ, 2000 પછી ઉત્પાદિત ટુ-સ્ટ્રોક ટુ/થ્રી-વ્હીલર 3.5 6,000 છે
31 માર્ચ, 2000 પછી ઉત્પાદિત ફોર-સ્ટ્રોક ટુ/થ્રી-વ્હીલર 3.5 4,500 છે

શું મારે વાહન ચલાવતી વખતે PUC પ્રમાણપત્ર સાથે રાખવું જોઈએ?

હા, વાહન ચલાવતી વખતે તમારે PUC સર્ટિફિકેટ (સોફ્ટ કે હાર્ડ કોપી)ની નકલ સાથે રાખવી આવશ્યક છે. મોટર વાહન અધિનિયમના નિયમો અને નિયમનો મુજબ, ભારતમાં કાયદેસર રીતે વાહન ચલાવવા માટે પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર ફરજિયાત દસ્તાવેજ છે. જો તમે સામાન્ય નિરીક્ષણ દરમિયાન PUC પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ થશો તો તમને દંડ થઈ શકે છે.

પોલ્યુશન અંડર કંટ્રોલ સર્ટિફિકેટ ન મેળવવા બદલ દંડ 

મોટર વ્હીકલ એક્ટ મુજબ, ભારતમાં વાહન ચલાવવા માટે PUC પ્રમાણપત્ર ફરજિયાત છે. નિયમો અને નિયમોનું પાલન ન કરવા પર મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ 190 (2) હેઠળ દંડ થઈ શકે છે. PUC પ્રમાણપત્ર ન મેળવવા બદલ દંડ રૂ. પ્રથમ વખતના ગુના માટે 1,000. પુનરાવર્તિત ગુના માટે, દંડ વધીને રૂ. 2,000. નોંધ કરો કે દંડ પણ એક રાજ્યથી બીજા રાજ્યમાં બદલાઈ શકે છે

Leave a Comment