ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં 723 જગ્યાઓ પર ભરતી, 2.15 લાખ સુધી મળશે પગાર.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ

ગુજરાત હાઈકોર્ટ: ગુજરાતમાં નોકરી માટે તૈયારી કરતા છાત્રો માટે સૌથી મોટા સમાચાર છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં જુદા જુદા સવર્ગની …

Read more

Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના(MYSY)Scholarship સહાય 2023-24

Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana

Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana અમલમાં મુકવામાં આવી છે. શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજનાનું અમલીકરણ કરવામાં આવે છે.  …

Read more

કુંવરબાઈ નું મામેરું યોજના કન્યાને મળશે 12 હજાર ની સહાય.

કુંવરબાઈ નું મામેરું યોજના

ગુજરાતમાં ઇ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ [esamajkalyan.gujarat.gov.in] દ્વારા કુંવરબાઈ નું મામેરું યોજના પ્રદાન કરે છે. કુંવરબાઈ નું મામેરું યોજના સામાજિક અને આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોની દીકરીઓના …

Read more